Card image cap
XỬ LÝ KHI KHÁCH HÀNG CHÊ ĐẮT?

Nếu khách hàng chê đắt, bạn sẽ xử lý thế nào? Hôm nay, Tôi xin chia sẻ 3 mẹo khi tư vấn giá cho khách hàng mà khách chê sản phẩm/dịch vụ của bạn đắt nhé!