Bộ câu hỏi xác định tuýp da của khách dầu hay khô

Tham gia

Phần này sẽ đánh giá mức độ tiết dầu và khả năng giữ nước của da. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức trước đó của mọi người về da dầu hay da khô thường không chính xác. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ đó và đánh giá da của bạn theo bảng câu hỏi này!

Bộ câu hỏi gồm 11 câu của Bác sĩ Da liễu Baumann (người Mỹ), giúp bạn xác định được da dầu hay da 

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí